ULEMAN (Undangan Versi 0.2 Jawa)

Assalaamu’alaikum wa rahmatuLlahi wa barakaatuh

Nuwun hawiyosipun serat punika sesulihing badan kawula sowan wonten ing ngarsa panjenengan sekaliyan. Mbok bilih Gusti Allah angganjar wilujeng ing samudayanipun, kita badhe gadhah niat ningkahaken yoga kita ingkang nami

Heru Budiana, SH
(saking Tulungagung)

(putranipun bapak lan ibu Sunarto)

pikantuk

Naili Ariyani, SH
(saking Banjarmasin)

(putrinipun bapak lan ibu Edy)

Ugi hangajab rawuhipun para sutresna,
hangestreni khajat nikah ingkang bade rinakit wonten ing
Jl. Yos sudarso Gg. I Tulungagung
Lumadi hing dinten
Jemuah Kliwon kaleres tanggal 4 Juni 2007
wekdal tabuh kaping 11.00 - 13.00 WIB.
Mbok menawi panjenengan sekaliyan dhangan ing penggalih sarta mboten wonten alangan saktunggal punapa, kita aturi anyekseni lan angrawuhi kajat lan niat kita kasebat ing nginggil punika. Awit saking rawuhipun para sutresna, keparenga kita nelakaken gunging panuwun.

Cekap semanten atur serat ulem punika.
Tuhu langgeng trisno.

Akad nikah rinakit wonten ing dinten lan papan sami, jam 09.00 WIB

Assalaamu’alaikum wa rahmatuLlahi wa barakaatuh

Nuwun hawiyosipun serat punika sesulihing badan kawula sowan wonten ing ngarsa panjenengan sekaliyan. Mbok bilih Gusti Allah angganjar wilujeng ing samudayanipun, kita badhe gadhah niat ningkahaken yoga kita ingkang nami

Heru Budiana, SH
(saking Tulungagung)

(putranipun bapak lan ibu Sunarto)

pikantuk

Naili Ariyani, SH
(saking Banjarmasin)

(putrinipun bapak lan ibu Edy)

Ugi hangajab rawuhipun para sutresna,
hangestreni khajat nikah ingkang bade rinakit wonten ing
Jl. Yos sudarso Gg. I Tulungagung
Lumadi hing dinten
Jemuah Kliwon kaleres tanggal 4 Juni 2007
wekdal tabuh kaping 11.00 - 13.00 WIB.
Mbok menawi panjenengan sekaliyan dhangan ing penggalih sarta mboten wonten alangan saktunggal punapa, kita aturi anyekseni lan angrawuhi kajat lan niat kita kasebat ing nginggil punika. Awit saking rawuhipun para sutresna, keparenga kita nelakaken gunging panuwun.

Cekap semanten atur serat ulem punika.
Tuhu langgeng trisno.

Akad nikah rinakit wonten ing dinten lan papan sami, jam 09.00 WIB

1 komentar:

Selamat menempuh hidup baru!
- alangkah indahnya jika referensi undangan jg disebutkan di halaman ini :)

Post a Comment

Silahkan memberikan saran dan komentar terkait artikel tersebut :)